Hafan

Cefndir

Mae Darganfod! Gyrfaoedd Creadigol yn fenter gan ddiwydiannau creadigol y DU i'w gwneud hi'n haws i bobl ifanc ddod o hyd i yrfaoedd yn y diwydiannau creadigol. Cafodd ei hariannu'n wreiddiol gan yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon. Ar gyfer 2020/21, fe'i hariannir gan Gyngor Celfyddydau Lloegr.