Cefndir

Darganfod! Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd

Mae Darganfod! Wythnos Gyrfaoedd Creadigol yn gyfnod lle mae sefydliadau creadigol yn agor eu drws i filoedd o bobl ifanc.

Cynhaliwyd Wythnos Darganfod! Gyrfaoedd Creadigol gyntaf ym mis Tachwedd 2019. Ysbrydolodd y digwyddiad ledled Lloegr fyfyrwyr lleol 11+ oed am y mathau o swyddi a llwybrau gyrfa ar gael ar draws y diwydiannau creadigol. Cynigiodd gwmnïau ystod o brofiadau ymarferol, o weithdai, arddangosiadau, teithiau rhyngweithiol, trafodaethau panel a heriau arddull 'The Apprentice'.

Ymhlith y cwmnïau a agorodd eu drysau oedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, BALTIC Centre for Contemporary Art, Pinewood Studios, Northern Ballet & Phoenix Dance Theatre, Channel 4, Norwich Theatre Royal, Birmingham Museums Trust, Cockpit Arts, y Financial Times, Kudos TV, Yr Archifau Gwladol, xsite Architecture, Royal Exchange Theatre Manceinion, The Historic Dockyard Chatham, Colston Hall, Burberry a Hachette Publishing, yn ogystal â llawer mwy.

Oherwydd pandemig y coronafeirws, byddwn yn cynnig rhaglen fideo mewn ysgolion yn ystod Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd ym mis Mawrth 2021, yn hytrach nag Wythnos Darganfod! Gyrfaoedd Creadigol wyneb yn wyneb. Rydym yn gobeithio gallu cynnal Darganfod! wyneb yn wyneb yn ystod hydref 2021 hefyd.