I gyflogwyr

Hyrwyddo eich cyfle

Os oes gennych weithgareddau, adnoddau, cystadlaethau, cyrsiau neu ddigwyddiadau o bell ar-lein ar gyfer pobl ifanc, gallwch eu hyrwyddo yn Chwilio cyfleoedd. Mae'n rhad ac am ddim i sefydliadau sy'n cynnal gweithgareddau sy'n ceisio ysbrydoli pobl ifanc rhwng 14-24 oed i ddilyn gyrfaoedd yn y diwydiannau creadigol.

Rydym yn croesawu gweithgareddau diogel sy'n helpu i ddatblygu sgiliau creadigol pobl ifanc, neu'n darparu cyngor ar yrfaoedd creadigol. Noder, nid ydym yn gallu hysbysebu swyddi neu gyrsiau llawn amser AU/AB. Mae'n rhaid i bob gweithgaredd fod am ddim, cynnig bwrsariaethau neu dâl i unigolion (o ran interniaethau).

I hyrwyddo eich cyfle: cyflwynwch fanylion am eich cwrs, adnodd neu ddigwyddiad o bell