I gyflogwyr

Ysbrydolwch y genhedlaeth nesaf

Gallwch helpu i ysbrydoli gweithwyr creadigol y dyfodol drwy gynnal sgwrs rithiol i bobl ifanc mewn ysgol wladol am eich gyrfa bersonol. Gallwch hyd yn oed ddatblygu strategaeth gyrfaoedd ysgolion drwy rannu eich gwybodaeth am y diwydiant gydag addysgwyr gyrfaoedd.

Cynnal sgwrs rithiol ar gyfer ysgol

Mae hwn yn gyfle arbennig i'r rhai hynny nad oes ganddynt lawer o amser i gynnig ond sydd eisiau gwneud gwahaniaeth. Bydd ein partner, Siaradwr Dros Ysgolion, yn eich paru ag ysgol mewn ardal o'ch dewis, ac yn darparu cymorth gyda chynllunio eich sgwrs, yn cynnwys sioe sleid a'r wybodaeth ddiweddaraf am y diwydiannau creadigol.

Dysgwch fwy yn Siaradwyr Dros Ysgolion ac ymgeisiwch i fod yn siaradwr.

Dod yn ymgynghorydd menter

Gallwch wneud gwahaniaeth sylweddol o fewn eich diwydiant a'ch rhanbarth drwy ddod yn ymgynghorydd menter, i helpu ysgol ddatblygu ei rhaglen yrfaoedd. Careers & Enterprise Company yw'r rhwydwaith cenedlaethol ar gyfer ysbrydoli a pharatoi pobl ifanc ar gyfer y byd gwaith sy'n newid yn barhaus. Mae ymgynghorwyr menter yn wirfoddolwyr o'r diwydiant, sy'n gweithio'n uniongyrchol gydag uwch dîm arwain ysgol neu goleg i greu rhaglen yrfaoedd sy'n berthnasol. Mae'n berffaith os ydych eisiau adeiladu cysylltiadau a gallu cynnig mwy o amser.

Dysgwch fwy yn Careers & Enterprise Company: gwirfoddoli fel ymgynghorydd menter.