Cefndir

Pecynnau Darganfod! Gyrfaoedd Creadigol

Roedd Darganfod! Gyrfaoedd Creadigol yn ddigwyddiad wythnos o hyd a gynhaliwyd yn Lloegr rhwng 18 - 22 Tachwedd, 2019 fel rhan o'r Rhaglen Gyrfaoedd Creadigol, a welodd fwy na 500 o gyflogwyr o bob rhan o'r diwydiannau creadigol yn agor eu drysau i filoedd o fyfyrwyr 11+ oed i ysbrydoli a hysbysu'r genhedlaeth nesaf o weithwyr. 

Pecyn adnoddau i ysgolion a cholegau a oedd yn cymryd rhan:

Cafodd ysgolion a cholegau a oedd yn cymryd rhan y cyfle i ymweld â gweithle lleol. Cymerodd myfyrwyr ran mewn profiadau rhyngweithiol ar draws adrannau amrywiol, gan roi profiadau gwerthfawr iddynt gyda chyflogwyr a gweithwyr a chynnig gwybodaeth a chipolwg ar rai o'r swyddi llai adnabyddus sy'n bodoli ar draws y diwydiannau creadigol. Roedd y pecyn hwn wedi'i ddylunio i baratoi ysgolion a cholegau ar gyfer yr ymweliad a sicrhau bod myfyrwyr yn cael y budd mwyaf o'u profiad Darganfod! Lawrlwythwch y pecyn i ysgolion a oedd yn cymryd rhan [PDF]

Pecyn adnoddau i'r diwydiant lletyol:

Roedd y pecyn hwn yn cynnwys popeth a oedd ei angen ar gyflogwyr i gefnogi'r gwaith o gynllunio a darparu'r digwyddiad. Lawrlwythwch y pecyn i'r diwydiant lletyol [PDF]

Pecyn cymorth ymgyrch:

Nod ymgyrch Wythnos Darganfod! Gyrfaoedd Creadigol oedd dathlu'r gweithgareddau a oedd yn digwydd yn ystod yr wythnos, yn ogystal ag amlygu'r nifer helaeth o swyddi ar gael o fewn y diwydiannau creadigol a'r llwybrau tuag atynt, drwy roi enwau ac wynebau y tu ôl i'r teitlau swyddi.

Mae'r pecyn hwn yn cynnwys negeseuon allweddol amrywiol, templedi ac offer i gefnogi cymryd rhan yn yr ymgyrch fel y gall gyrraedd cynulleidfa ehangach ac arddangos ymrwymiad y sector. Lawrlwythwch y pecyn cymorth ymgyrch [PDF]