Cefndir

Cefndir y Rhaglen Gyrfaoedd Creadigol Cymru

Wedi'i hariannu gan Lywodraeth Cymru drwy Cymru Greadigol, mae Rhaglen Gyrfaoedd Creadigol Cymru (CCP Cymru) yn gweithio i ddatgelu'r amrywiaeth eang o swyddi sy'n bodoli yn y sector creadigol a diwylliannol.  Mae'n cyflwyno cyfle nodedig i newid tirlun gyrfaoedd creadigol yng Nghymru drwy weithio gyda mwy o bobl ifanc o gefndiroedd amrywiol, a chefnogi ymgynghorwyr gyrfaoedd i gael mynediad at wybodaeth gyrfaoedd berthnasol yn seiliedig ar y diwydiant.

Bydd y rhaglen beilot, dan arweiniad Sgiliau Creadigol a Diwylliannol mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru, Ffilm Cymru, ScreenSkills a Trac Cymru, gyda chefnogaeth gan Gyrfa Cymru, yn cael ei chynnal tan 31 Rhagfyr 2020.